7664 Szilágy, Pécsváradi u. 2.
+36 30 467 4961
elugy

Üdvözli Önt

SZILÁGY
KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZAT

 

Partnerségi rendelet

 

Önkormányzati rendeletek elérhetősége a következő linken: http://njt.hu/


Szilágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2017. (VII.13.) rendelete
a településfejlesztési és településrendezési dokumentumok, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézmények partnerségi egyeztetésének szabályairól

Szilágy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésnek 1. pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében és a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 29.§-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


Teljes dokumentum letöltése: itt

 


Minden jog fenntartva © Szilágy Község Önkormányzat.